TAPE

Vår sterke italienske tape selges med 10 tapebiter på 1 kort og benyttes ved oppheising av ditt HCHair tape extension.